Автокомерс ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
Предмет на дейност: Производство и реализация на авто -мото части, възли, детайли, мото и автосервизни услуги, производство и реализация на пластмасови, каучукови и други изделия на xимическата промишленост в страната и чужбина, автотранспортни, превозни, товаро-разтоварни услуги на граждани и фирми в страната и в чужбина по суша и море, производство и реализация на дребен селскостопански инвентар и транспортни машини в промишлеността, посредничество, агенство и представителство /без процесуално/ на местни лица в страната и в чужбина, xотелиерство /след лиценз/, ресторантъорство, кафетерия.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1