Агрифрукт 2004 ЕООД - Лозен - Пз
Област: Пазарджик
Дейност: Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция-плодове и зеленчуци, внос-износ и реекспорт в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, спедиционна дейност; вътрешен и международен транспорт, организиране на пазари и тържища, хладилна дейност и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1