Агрозоо Инвест ООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; създаване отглеждане на трайни насаждения - овощни градини и лозя, животновъдство; преработка, консервиране, съхранение и продажба на селскостопанска продукция; оранжерийно производство на зеленчуци; отглеждане на гъби, складова дейност; спедиционни, комисионни стоки; земеделски услуги със селскостопанска техника; транспортна и туристическа дейност; търговско представителство и посредничество, внос и износ на стоки по предмета на дейност; откриване и експлоатация на магазини и заведения за обществено хранене, хотелиерство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1