АБ Груп ООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Строително - монтажни и ремонтни работи по топлоенергийни обекти /монтажни работи по тръбопроводи, машини и съоръжения, топло и xидро изолации, суxо и мокро строителство/, посредничество и агентство на наши и чужди фирми, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, транспорт.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1