Ави Пак ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Производство на опаковки от пластмаси
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговска дейност - внос и износ; производство и реализация на промишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и чужбина; хотелиерство и ресторантъорство; търговско посредничетво и представителство в страната и чужбина; промишлен и моден дизайн; маркетинг и реклама; комисионна, спедиционна, складова, дистрибуторска, лизингова дейност; проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност, сделки с недвижими имоти; счетоводно, данъчно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица; туристическа и туроператорска дейност; бартер и реекспорт; преводаческа дейност и машинопис; дървообработваща дейност; консултантска дейност и посредническа дейност при наемане на работна сила; за дейностите, за които се изисква лиценз, ще бъдат упражнявани след получаване на такъв.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1