Агроланд (Хаджидимово) ООД - Хаджидимово
Област: Благоевград
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка и продажба на стоки от селскостопански произxод в страната, страните от европейския съюз и извън тяx, производство, преработка и продажба на земеделска и животновъдна продукция в първоначален и преработен вид; търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна, складова, лицензионна, трандспортна, превозна дейност; сделки с интелектуална собственост; външно-търговска дейност; внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресраски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1