АСО ЕООД - Пещера
Област: Пазарджик
Дейност: Производство на обувки
Предмет на дейност: Производство на всякакъв вид стоки, търговия и услуги, експорт, търговия на дребно в страната и чужбина на всякакъв вид стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантъорство, хотелиерство, туристически, рекламни и информационни услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни и спедиционни сделки, строителство на обекти за икономиката и бита, както и всяка друга дейност съгласно чл.1 от ТЗ.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1