Агива ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Продукти и услуги:
Производството и дистрибуцията на козметични продукти.
Предмет на дейност: Външно-търговски сделки; производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба; придобиване на недвижими имоти, строителство, ремонт, отдаване на имоти под наем на недвижими имоти, сделки със земеделски земи; комисионна дейност; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност; рекламна, информационна, консултантска дейност. дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1