Сряда, 23.04.2014, 13:12
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.41552
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Малки трактори ООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Производство на трактори за селското и горското стопанство
Предмет на дейност: Производство на малогабаритна и тракторна техника, мелнично оборудване, резервни части и детайли, възли за селскостопански машини, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната или в чужбина, складова, комисионна дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви разрешени със закон дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2014 СФБ Капиталов пазар АД. Всички права запазени.