Ал 91 и ко ООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Производство на метална дограма за строителството
Предмет на дейност: Производство и търговия с хранителни и нехранителни изделия, внос и износ; търговско представителство, посредничество и комисионерство; транспортна дейност, вкл.автобусни превози; хотелиерство и туризъм; производство на селскостопанска продукция и животновъдство; рекламна дейност; търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки; складова дейност и лизинг; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговия с автомобили, газови уредби и резервни части за тях; обработка и търговия на текстилни изделия, кожи и кожени изделия; производство и продажба на алуминиева, пвц дограма и аксесоари, които дейности ще бъдат извършвани по търговски начин съгласно разпоредбата на чл.1, ал.3 от ТЗ.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1