Артанес Майнинг Груп АД - София
Област: София-град
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност превишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Търсене, проучване и добив на подземни богатства; проучване, разработване и реализация на методи за подземна въглищна газификация в находища на твърди горива; финансиране, изграждане и експлоатация на минни обекти; производство и търговия с електроенергия и енергоносители след получаване на съответното зазрешение/концесия/лицензия за съответната дейност по предвидения в закона ред, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
Борсов код на БФБ-София: ATZ

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1