Адис 4 ООД - Ракитово
Област: Пазарджик
Дейност: Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, туристическа дейност, видео и звукозаписи, хотелиерство, ресторантъорство, откриване на заведения, покупко-продажба на дървен материал и изделия от дърво, всестранна вътрешна и външнотърговска дейност, незабранена от закона, други дейности разрешени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1