Авалон ЕООД - Плевен
Област: Плевен
Дейност: Производство на други изделия от дървен материал
Предмет на дейност: Производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки вкл. и собствено производство, вътрешно и външнотърговска деиност; посреднически и комисионерски услуги; търговско представителство /без процесуално/ и агенции на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; автосервизни и битови услуги; вътрешен и международен туризъм; пътнически и транспортни услуги в страната и чужбина; ресторантъорство и хотелиерсткво, рекламна дейност, 0кази0н, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг и лизинг, търговия с черни и цветни/след лиценз/горива и гориво-смазочни материали, търговия с черни и цветни метали след съответното лицензиране, вторични суровини.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1