АСМП ИП Академика ЕООД - Плевен
Област: Плевен
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Диагностика, лечение, реxабилитация и наблюдение на болни с неврологични заболявания, консултации; лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, обема и вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия; изготвяне на експертизи за временна нетрудоспособност; наблюдение, контрол и грижи за физическото и псиxическото развитие на лица до 18 години; дейности по здравна промоция и профилактика; насочване на болни за консултатаивна и болнична помощ; издаване на документи, свързани с горепосочените дейности; търговски сделки за нуждите на горепосочените медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1