Акел ЕООД - Смолян
Област: Смолян
Дейност: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Предмет на дейност: Ремонтно-възстановителни работи на морски и речни плавателни съдове включително премахване на ръжда и боядисване; таксиметрови превози в страната; международни автомобилни превози на пътници и товари; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и складови сделки; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантъорски, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разрешена външнотърговска дейност и реекспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и други сделки, които не са забранени със закон, "акел” оод, ще извършва дейността си в страната, чужбина и безмитните зони.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1