Аква вак ООД - Разлог
Област: Благоевград
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; шивашки услуги; търговско представителство и посрединечство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; външнотърговски сделки; сделки с интелектуална собственост; xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дърводобив, дървопреработвене, извършване на лесокултурна дейност, търговия с течни и твърди горива, производство, изграждане и експлоатация на енергийни съоръжения.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1