АЛ и КО АД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, търговия с промишлени стоки, полуфабрикати, суровини, материали, оборудване, резервни части, транспортна техника, моторни превозни средства и всякакви стоки, незабранени със закон, външнотърговска дейност, реекспорт, търговско посредничество и представителство, превоз на пътници и товари със сухопътен, въздушен и воден транспорт в страната и в чужбина, както и свързаните с това товаро-разтоварни дейности, спедиционна, складова, лизингова дейност и комисионна дейност, хотелиерска дейност, експлоатация на административни сгради, спортно-развлекателни комплекси, ресторанти и други подобни заведения, рекламна дейност, сервизни и други услуги, незабранени със закон, туристическо обслужване в страната и в чужбина, програмна и информационна дейност, инженеринг и маркетинг, импресарска дейност, строеж (проучване, проектиране, авторски и технически контрол, изпълнение), покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,производство на смазочни материали, търговия с гориво-смазочни материали, петролни продукти, природен газ и други алтернативни източници на енергия, търговия с автомобилни гуми.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1