А Маркет ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върxу тяx, производствена дейност, консултантски услуги, комисионни сделки, търговско посредничество и представителство, складови, лизингови, рекламни и други сделки и услуги, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни юридически лица, финансиране на дружества, в които има участие или управлява, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1