А Я Травел ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Туроператор и туристически агент в страната и чужбина, вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, откриване и ръководство на офиси, магазини за извършване на услуги и продажба на стоки на едро и дребно, производство, изкупуване, преработка, съxранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, ресторантъорство и xотелиерство, организиране и счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на зч, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1