Агро Фермер ООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Предмет на дейност: Производство на разрешена селскостопанска продукция и реализацията и; агротеxнически услуги; покупка на стоки и продажбата им в първоначален, преработен и/или обработен вид; продажба на собствена селскостопанска продукция; ремонт, поддръжка и производство на селскостопанска, транспортна и друга теxника и резервни части; торене и мелиорации; инженерингова, дистрибуторска и внедрителска дейност; авиотуризъм; организиране и провеждане на авиошоута. други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1