АВ България ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Секретарски и преводачески дейности; размножаване и експедиция
Предмет на дейност: Преводачески услуги; бизнес консултации; сделки с недвижими имоти, строителство, обзавеждане, строително, монтажна, ремонтна и проектанска дейност, проектиране и изграждане на електронни и електротехнически системи, бизнес проектиране и маркетингова дейност, консултански услуги, внос и износ, търговия, посреднически и рекламни услуги, комисионна, складова, лизингова дейност и услуги, дейности и услуги на търговско представителство, външнотърговска дейност, ресторантъорска, хотелиерска, туристическа и туроператорска дейност след получаване на съответния лиценз, счетоводни, дистрибуторски услуги, производство на стоки с цел продажба, издателска и печатарска дейност, издаване и подвързване на книги и дизайн, информационна, сделки с интелектуална собственост, програмна дейност, програмиране, доставка, изработка и сервиз на софтуер и хардуер, секретарски и преводачески услуги и образователно-квалификационна дейност след получаване на разрешение и лиценз, както и други дейности не забранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1