Автошкола Кали ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства
Предмет на дейност: Продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местното производство и от внос; външно – търговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултации по телефона, организиране на образователни курсое, консултантски услуги в областта на рr / пи ар – връзки с обществеността /, имидж-мейкинг, креативни стратегии, политически маркетинг, медии, софтуер; покупка на ценни книги с цел да ги продаде; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; агентиране на кадри за работа с чужди компании и информационни консултации; външна и вътрешно – търговска дейност; импорт експорт на медицински и ветеринарни апарати и оптика; маркетингови и консултантски услуги; рекламно издателска дейност; проектиране, реконструкция и строителство на жилищни и промишлени обекти; обучение на водачи на мпс категории а, в, в+е, с, с+е, д, м; организиране и провеждане на образователни курсове и курсове за водачи на мпс; теория и практика за водачи на мпс; курсове за авто механици, мотокаристи, пътностроителни машини, опасни товари, възстановяване на точки отнети от кат и други образователни, квалификационни и преквалификационни курсове; счетоводни услуги; охранителна дейност; кораборемонтни услугил импресарска дейност в страната и чужбина; търговско представителство и агентство; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и чужбина; производство и търговия на стоки и съоражения за бита и промишлеността; вътрешно и външно търговска дейност; внос и износ на твърди и течни горива в други енергоносители; внос и износ на стоки, машини и съоражения; поддръжка, сглобка и търговия с компютри и друга електронна техника; корабно агентиране и боркераш, шипсандерска дейност; транспортна / след лиценз / ; ресторантъорска / след лиценз/ ; застрахователен брокер / след лиценз / ; оценка на земеделски земи и недвижима собственост / след лиценз / ; туристическа / след лиценз / дейности; авторемонтна дейност; покупко – продажба на автомобили; сделки с интелектуална собственост; спедиторска дейност; софтуер и хардуер; проектиране; строителство и инвеститорски контрол; компютърна зала; туристическа агентска и туристическа туроператорска дейност; търговия с недвижими имоти; шивашки услуги; консултантски услуги; организиране на забавни и развлекателни игри; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, услуги в областта на бита, промишлеността и селско стопанство; агентиране на морски кадри за работа с чужди компании;

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1