Веа ЕООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства
Предмет на дейност: Хотелиерска дейност; строителна дейност; образователни, квалификационни и преквалификационни услуги на физически и юридически лица, подготовка на водачи на моторни превозни средства, летци, парашутисти, авиационни, свързочни, морски и общовойскови специалисти и обучение на граждани за боравене с оръжие, летателна и техническа експлоатация на въздухоплавателини средства, технически услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица; търговия на дребно и едро, включително външнотърговска и валутна с промишлени, селскостопански и потребителски стоки; разкриване на заведения за обществено хранене, бензиностанции и газостанции; отдаване под наем на застроени или незастроени недвижими имоти и движими вещи; както и извършване на дейности, свързани с отдаване под наем, производство на плавателни съдове и кораборемонт, атракционни съоръжения, метални и полимерни изделия, дърводелска продукция, мебели, спортни изделия, съоръжения и пособия, учебни пособия, ракети, корабни, авио-автомобилни и други модели, образци, екипировка, селскостопанска и хранително-вкусова продукция; рибопроизводство; авио- ремонт и производство на парашути свръхлеки летателни апарати, друга промишлена продукция ; туристическа и спортна дейност, тур операторска и агентъорска дейност; авио-реклама и извършване на демонстрационни полети и парашутни скокове, въздухоплавателни, аерохимически и аерофотографски услуги; транспортна дейност - вътрешен и международен транспорт на пътници, товари и пощенски пратки по въздух, суша и вода; охранителна дейност на територията на страната; както и други специализирани услуги и дейности в страната и чужбина, незабранени от закона и след снабдяване с лиценз за дейностите, за които се изисква такъв.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1