Абритус Ойл ЕООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с цветни, течни и газообразни горива и смазочни материали, транспортни услуги в страната и в чужбина, производство и търговия, внос и износ на стоки, консултантска дейност, представителство на местни и чуждестранни лица, производство и търговия по установения ред с всички допустими от закона стоки, всяка друга стопанска дейност незабранена изрично от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1