Абритус Ойл ЕООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с цветни, течни и газообразни горива и смазочни материали, транспортни услуги в страната и в чужбина, производство и търговия, внос и износ на стоки, консултантска дейност, представителство на местни и чуждестранни лица, производство и търговия по установения ред с всички допустими от закона стоки, всяка друга стопанска дейност незабранена изрично от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1