Авто Елит Груп ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговска дейност; управление и експлоатация на автопаркинги, автомивки и други автомобилни усулуги; транспортна дейност, вкл. и международен транспорт и превоз; спедиторски услуги; търговско представителство, посредничество и агентство; производство и реализация на селскостопанска продукция, хранителни и нехранителни стоки; строителна, строително- монтажна и ремонтна дейност; регистриране и експлоатация на заведения за обществено хранене; хотелиерство, ресторантъорство и туризъм /след лиценз/; комисионна, посредническа и лизингова дейност; рекламна дейност, маркетингови и мениджърски услуги; издателска и печатарска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1