А И Т 2004 ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на чорапи и чорапогащи
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, внос и износ, производство на стоки и услуги, покупко - продажба, наемане и пренаемане на недвижими имоти, посредническа, консултантска и рекламна дейност, търговско представителство, информационни услуги чрез интернет, маркетингови услуги, покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международни превози, складови сделки, хотелиерство, ресторантъорство, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, оргавнизиране на развлекателни мероприятия, туристическа дейност, както и всякаква друга дейност или услуги, незабранени със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1