А И Т 2004 ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на чорапи и чорапогащи
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, внос и износ, производство на стоки и услуги, покупко - продажба, наемане и пренаемане на недвижими имоти, посредническа, консултантска и рекламна дейност, търговско представителство, информационни услуги чрез интернет, маркетингови услуги, покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международни превози, складови сделки, хотелиерство, ресторантъорство, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, оргавнизиране на развлекателни мероприятия, туристическа дейност, както и всякаква друга дейност или услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1