Агрофаворит ЕООД - Видин
Област: Видин
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им впървоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, разкриване на селскостопански аптеки и експлоатацията им; покупко-продажба на продукти за растителна защита; покупко-пръодажба на семена, торове и препарати за растителна защита; търговска дейност без ограничение на вида и местоизвършването; транспортна дейност и транспортни услуги, включително международен автомобилен транспорт; комисионна и предприемаческа дейност, представителство и посредничество; всякъкъв друг вид търговска дейност, която не е забранена от закон, като дейността ще се осъществява в странат и чужбина

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1