Аглика Трейд ООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; производство на конфекционирани текстилни изделия; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; валутни сделки, при спазване на валутните разпоредби; превозна, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; доставка, преработка и търговия с дървесинен и строителен материал и продукти на нефтената промишленост; производство, внос и износ на текстил и текстилни произведения; външнотърговска дейност, експорт, импорт, реекспорт и бартерни сделки в страната и чужбина; откриване на магазини и предприятия в страната и чужбина; всички дейности и услуги незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1