Адриатика Блу ООД - Стамболийски
Област: Пловдив
Дейност: Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Предмет на дейност: Търговска и производствена дейност в пълен обем - вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина; импорт, експорт и реекспортна дейност; вътрешен и международен транспорт на товари и пътници; покупка, ремонт и продажба на мпс, авточасти и възли за тяx; складова, комисионна, спедиционна, лизингова и консигнационна дейност; покупка, проектиране, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; xотелиерство и ресторантъорство; информационна и рекламна дейност; шивашки услуги; дърводелска и дърводобивна и дървообработваща дейност както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени от закона и при спазване на специфичните нормативни изисквания за осъъществяването им.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1