Адриатика Блу ООД - Стамболийски
Област: Пловдив
Дейност: Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Предмет на дейност: Търговска и производствена дейност в пълен обем - вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина; импорт, експорт и реекспортна дейност; вътрешен и международен транспорт на товари и пътници; покупка, ремонт и продажба на мпс, авточасти и възли за тяx; складова, комисионна, спедиционна, лизингова и консигнационна дейност; покупка, проектиране, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; xотелиерство и ресторантъорство; информационна и рекламна дейност; шивашки услуги; дърводелска и дърводобивна и дървообработваща дейност както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени от закона и при спазване на специфичните нормативни изисквания за осъъществяването им.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1