Алтея Органикс ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Продукти и услуги:
Производство и търговия с високо качествени сертифицирани органични етерични масла, цветочни води, козметични продукти
Предмет на дейност: Покупко-продажба, чрез внос и износ на индустриални и селскостопански стоки, сервиз и поддръжка, покупка на стоки и други вещи, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна /без поща/, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, xотелиерство, превоз на товари и пътници, включително таксиметрова дейност в страната и чужбина, внос, износ и външнотърговска дейност, производство на селскостопанска продукция и етерични масла, всяка друга незабранена от закона търговска дейност, след снабдяване с лиценз, разрешително или други необxодими документи за всяка от дейностите, за които законът изисква такива.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1