БС Институт ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Предмет на дейност: Отглеждане, възпитание, общо и професионално образование на деца и възрастни; извънучилищно обучение; обучение на служители от и за охранителни фирми и звена за самоохрана; обучение за безопасно боравене с огнестрелно оръжие; курсове за обучение на водачи на мпс, майсторско управление на автомобил, опреснителни и корекционни курсове; обучение и преквалификация на служители от държавни и частни структури; съпътстващи услуги на охранителна дейност по набиране, обучение, тестване и други на личния състав; организиране и провеждане на курсове по лична безопасност и сигурност на бизнеса за граждани; психологическо тестване и изследване, специализиран психологически подбор; оценка степента на риска; създаване, реализиране и управление на възпитателно образователни програми за деца, ученици, възрастни и родители; участие, реализиране и управление на регионални, национални и международни проекти и програми; посредническа дейност при наемане на работа; педагогически услуги; образователни услуги; консултантска дейност; информационна дейност; научна дейност; интернет услуги; издателска дейност; рекламна дейност; търговска дейност и други дейности, които не са изрично забранени от закона

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1