Або компания ЕООД - Ивайло
Област: Пазарджик
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Външно и външнотърговска дейност, с всякакви, разрешени от закона стоки, реекспорт, бартерни сдлеки; всякакъв вид, разрешена от закона производствена дейност; търговия с леко и тежкотоварни автомобили в страната и чужбина, откриване на автокъщи и автосервизи; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскотопанска продукция от растителен и животински произxод; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност; инвестиционна, маркетингова, консултанстска дейност. представителство и агенство на български и чуждестранни фирми и лица, търговско посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; xотелиерство и ресторатъорство; както и всякаква друга разрешена от закона дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1