Абат ЕООД - Тополница - Бл
Област: Благоевград
Дейност: Производство на канцеларски изделия от хартия и картон
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със строителни материали, авточасти, конфекция, трикотажни облекла, изделия на обувната промишленост, пластмасови изделия и изделия от хартия; производство и търговия с офис материали и офис техника; изработване на рекламни материали и печати; книгопечат и разпространение; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; превозни сделки в страната и чужбина със собствени или наети автомобили; лизинг; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; таксиметрови услуги; административни, фризъорски, сервизни услуги.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1