Авис 300802 ООД - Пещера
Област: Пазарджик
Дейност: Производство на други изделия от хартия и картон
Предмет на дейност: Услуги: фогокопирни, офсетови, ситопечатни, машинописни, печатарски и подвързочни, транспортни-вътрешен и международен, аудио и видео записи, строителни, ремонт на битова техника, радиотелевизионни, авторемонтни, дърводелски, стругарски, шивашки, плетачни, обущарски, преводни и икономически /финансово-счетоводни/. производствена дейност: производство на пластмасови изделия, конфекция, стоки за широко потребление и за бита, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция. търговска, пчелни продукти и цветя, изкупуване и продажба на гъби, риба и билки, продажба дейност: продажба на стоки производство на фирмата, хранителни и промишлени стоки на употребявани и неупотребявани западни стоки в лева и валута, покупко продажба на стари и нови автомобили в лева и валута. туристическа дейност и хотелиерство: организиране на вътрешен и международен туризъм. външно търговска дейност. търговско представителство и посредничество с наши и чужди фирми и граждани. издателска дейност и други с изключение на дейностите, забранени със закон, указ или акт на министерския съвет.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1