Агриво ООД - София
Област: София-град
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска продукция и стоки за народно потребление в т.ч. и хранителни стоки, агрохимическо обслужване, производство и реализация на пестициди, торове, биологично активни вещества за опазване на селскостопанските култури от болести и неприятели и подобряване на почвеното плодородие, внедряване на технологии, ноу-хау, консултации, челен опит при отглеждане и опазване на селскостопанските култури, механизирани агрохимически мероприятия при опазване на селскостопанските култури, агротехнически и транспортни работи и услуги, внос и износ на пестициди, торове, препарати, земеделски инвентар, материали и оборудване, лизингова дейност със селскостопански машини, организация на екскурзии в страната и чужбина, информация, резервации и други туристически услуги, хотелиерство и ресторантъорство със собствена и наета материална база, авторемонтни, автотенекеджийски, бояджийски, дърводелски и автотранспортни услуги, изграждане на стоматологична база за обслужване на пациенти, търговска дейност на едро и дребно с промишлени стоки, хранителни продукти, непромишлени стоки, стоки на леката промишленост, селскостопанска и животинска продукция, електротехника, детски играчки, парфюмерия и козметика, внос-износ, реекспорт, обменни и бартерни сделки, складова и спедиционна дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1