Агриплам ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: ППроизводство на енергия от възобновяеми източници, изграждане и експлоатация на фотоволтаични електроцентрали (фец); всякакви други дейности, които не са забранени от закона; при установен със закон или друг нормативен акт разрешителен режим за определена дейност, съответната дейност ще се извършва след получаване на съответното разрешение за извършването й.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1