Алфа солар груп ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане на соларни системи, строителна дейност и услуги, транспортни услуги, проучвателна, проектантска, инвестиционна, инженерингова, дизайнерска, рекламна и консултантска дейност, подготовка за строителство, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, развойна и иновационна дейност, енергиен одит, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на други стоки с цел продажба както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1