Алти ООД - Харманли
Област: Хасково
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни сделки, лизингови сделки, търговско посредничество и представителство, сделки за превоз на xора и товари в страната и чужбина, международен транспорт, стоков контрол, xотелиерска дейност /извън случаите на чл. 2, т. з от тз/, мотел, туристическа и рекламна дейност /под формата на предприятие/, откриване и експлоатация на магазини, кафе-аперитиви, ресторанти, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство и строително - ремонтна дейност, външнотърговски сделки по предмета на дейност, производство и търговия със всякакъв вид селскостопанска продукция от растителен и животински произход

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1