Авто-Лазур-А-Васил Гевечанов ООД - Панагюрище
Област: Пазарджик
Дейност: Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, самостоятелно или в сътрудничество с други фирми извършване на маркенингови, инженерингови и консултантски дейности; внос-износ на суровини, полуфабрикати и готови изделия; реекспорт, бартерни, лизингови, комисионни, консигнационни, спедиционни сделки, превозни сделки, международен транспорт на пътници и товари; дейност на търговско представителство и посредничество; продажба на стоки собствено производство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, шивашки, дърводелски и други услуги; придобиване на права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин при извършване на всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1