Агробиотех ЕООД - Енина
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на плодови и зеленчукови сокове
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни /без поща/, складови и превозни сделки, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, култивиране и отглеждане на билки, лечебни растения и други, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква водене по търговски начин и не е забранена със закон и друг нормативен акт, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1