Аве консултинг ЕАД - Варна
Област: Варна
Дейност: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Предмет на дейност: Консултански услуги в областта на хранително - вкусовата промишленост и индустриалния мениджмънт, управление и администратиране на недвижимо имущество, покупка, проектиране, строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, информационни, рекламни, и други услуги, вътрешна и външна търговия внос, износ на стоки, търговия на едро и дребно с хранителни, промишлени и други стоки, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, както и всички други дейности и услуги незабранени от закона

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1