Алвик 1 ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на изделия от пластмаси за строителството
Продукти и услуги:
Производител на дограма Salamander
Предмет на дейност: Производство и монтаж на алуминиеви и пвц дограми, търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон, комисионни и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, туристическа, рекламна, информационна дейност, транспортни услуги и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на република българия или за която не се изисква специално разрешение за извършването и.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1