2 Криейт ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Други дейности по разработване на софтуер
Предмет на дейност: Разработка на уеб сайтове и графичен дизайн, изработка на бизнес софтуер, продажба на софтуерни продукти, дизайн и предпечат на рекламни материали, търговия на дребно с хранителни стоки, вътрешно и външно търговска дейност, търговия с автомобилни части, горива, масла и греси, почистване на сгради, домове, офиси; търговско представителство и посредничество; внос и износ на стоки и услуги; консултантски и комисионни услуги; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; строителна дейност и монтаж; откриване на обект за обществено хранене; производство и реализация на селскостопанска продукция и всички други, разрешени от закона дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1