Гес Трейдинг ООД - Червена могила
Област: Перник
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност превишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Изкупуване, складиране и преработка на цветни метали, геоложко-проучвателна дейност, извършване на търговска дейност в страната и чужбина с всякакви стоки незабранени от закона, продажба на стоки от собствено производство, извършване на всякакъв вид услуги -фризъорски, козметични, маникюр и други, кафе-сладкарница, кафе -аператив, закуски и други, строителство, ремонт на сгради, изделия от бетон, вар и разтвори, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане на ел.инсталации, в и к инсталации, пожароизвестителни и охрнителни системи, лизинг и други дейности, търговия с автомобили, внос и износ на автомобили, охранителна дейност, вътрешен и международен туризъм/след издаване на лиценз /комисионна, спедиционна и лизингова дейности, търговско представителство, посредничество и агент-импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска и външноикономическа дейност в пълен обем, проектантско-конструкторска дейност, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и други дейности не забранени от закона .

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1