Ай би ен ЕООД - Дупница
Област: Кюстендил
Дейност: Консултации и доставка на софтуер
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, оказионна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски дейности, експлоатация на ресторанти и кафе-аперитиви, продажба на компютри и софтуер, поддръжка, ремонт и разработка на компютри, покупко-продажби и сервизно поддържане на касови апарати, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на филми, видео и звукозаписи, както и всяка друга дейност не забранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1