Агроблок ЕООД - Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Дейност: Производство на мелничарски продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, внос и износ, покупка, продажба на земеделски земи, наемане и отдаване под наем и аренда на земеделски земи, производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, рекламна и консултанска дейности, производство на стоки и услуги с цел продажба, покупка, ремонт, продажби на недвижими имоти, наемане, експлоатация и отдаване на мелиоративни съоръжения, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1