Агроблок ЕООД - Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Дейност: Производство на мелничарски продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, внос и износ, покупка, продажба на земеделски земи, наемане и отдаване под наем и аренда на земеделски земи, производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, рекламна и консултанска дейности, производство на стоки и услуги с цел продажба, покупка, ремонт, продажби на недвижими имоти, наемане, експлоатация и отдаване на мелиоративни съоръжения, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1