Агрозах ЕООД - Писарево - Ш
Област: Шумен
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Авиационни услуги, пътнически, товарни, и транспорти услуги в страната и чужбина; изкупуване, преработка, производство и продажба селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина; производство и продажба на промишлени стоки в страната и чужбина; производство на хранителни стоки, хляб, хлебни изделия и сладкарска продукция, алкохолни и безалкохолни продукти и продажбата им в страната и чужбина; производство и продажба на строителни материали и изделия; продажба на петрол, петролни и химически продукти; производство, покупка и продажба на черни и цветни метали, вторични суровини; внос и износ; преработка и търговия с дървени материали; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица; външнотърговска дейност; транспортна и сервизна дейност, покупко – продажба на мпс, селскостопански машини и инвентар, както и резервни части за тях, бартерни и реекспортни сделки; ресторантъорство и хотелиерство; туристическа, рекламна, програмна и импресарска дейност; строителство и покупко – продажба на недвижими имущества; закупуване на оборудвани цехове, машини, съоръжения, земеделски земи; търговско представителство, комисионни, спедиционни сделки, вътрешен и международен туризъм, както и други дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1