Агровин ЕООД - Силистра
Област: Силистра
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка, съхранение и продажба на селскостопанска продукция; животновъдство и рибовъдство; засаждане и отглеждане на лозя; производство на грозде; производство и търговия с вино, ракии, високоалкохолни напитки и оцет/след лиценз/; производство и търговия със семена, торове, посадъчен материал, растително-защитни препарати; селскостопанска техника, агротехническо оборудване и препарати за лозарството и растениевъдството; ремонт на селскостопанска техника; транспортна дейност; механизирани услуги в селското стопанство; търговия с петролни продукти и техните деривати; газ пропан-бутан; търговско представителство; както и всякакви други дейности незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1