А Я ООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Предмет на дейност: Машиностроене, вкл. и на селскостопанска теxника, производство на облекла, производство на стоки, с цел продажба, външно и вътрешнотърговски сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, вкл. и на горива и петролни продукти, посреднически, комисионни, спедиционни сделки, строително-ремонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-монтажни и проектантски услуги, строителна профилактика и ремонт, изкупуване, преработка, производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произxод в страната и чужбина, вкл. и зърнопроизводство, гъбарство, складови сделки, xотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни услуги, сервизни услуги, счетоводни услуги, лизингови сделки, търговски сделки с горива, смазочни материали, гуми, резервни части за мпс, селскостопански и всякакъв вид машини, автосервиз, автомивка, строеж, обзавеждане и разкриване на фирмени обекти и всички други сделки, позволени от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1