Агротис ООД - Любимец
Област: Хасково
Дейност: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен ипи обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и продажба на селскостопански инвентар и техника и на резервни части за тях, производство и продажба на метални конструкции и елементи, проектиране и изграждане на производствени халета, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство без процесуално и посредничество, спедиционни, превозни и транспортни сделки в страната и чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и имлресарски сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1