Агротис ООД - Любимец
Област: Хасково
Дейност: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен ипи обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и продажба на селскостопански инвентар и техника и на резервни части за тях, производство и продажба на метални конструкции и елементи, проектиране и изграждане на производствени халета, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство без процесуално и посредничество, спедиционни, превозни и транспортни сделки в страната и чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и имлресарски сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1